Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης
Εφαρμογή Διαχείρισης Αναρτήσεων
Διαχείριση Αναρτήσεων

Είσοδος


Δημιουργία λογαριασμού

Όδηγίες χρήσης


Κατασκευή:

Δημήτρης Ναζίρης
Εφαρμογή υποβολής αιτημάτων για ανάρτηση στον ιστότοπο της ΑΔΜ-Θ